RM1.388 Billion Diluluskan Untuk Membangunkan Semula 291 Sekolah Usang Di Sarawak

Sebanyak RM1.388 bilion telah di luluskan oleh kerajaan di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020) untuk menaik taraf dan membangunkan semula 291 sekolah yang usang di Sarawak, Dewan Rakyat diberitahu pada 12 Ogos 2020.

Pada 5 Ogos, Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Dr Mah Hang Soon berkata sebanyak 169 projek telah diselesaikan dengan 160 projek telah dikeluarkan Sijil Penyelesaian dan Pematuhan (CCC) atau Sijil Sepenuh Masa (CPO), sementara sembilan projek sedang dalam proses memperoleh CPO.

Peruntukan itu telah digunakan untuk menaik taraf atau membina bilik darjah, asrama, bangunan pentadbiran dan kemudahan lain. Beliau mengatakan 48 projek masih dalam pembinaan dan 74 projek dalam pelbagai tahap pra-pembinaan. Perincian mengenai status terkini setiap sekolah yang perlu di naik taraf dapat diakses oleh orang ramai melalui papan pemuka sekolah yang usang di portal kementerian.

“Sehingga 5 Ogos, sejumlah RM538.6 juta telah dibelanjakan untuk tujuan menyelesaikan kontrak kerja untuk menaik taraf dan membangunkan semula sekolah-sekolah yang usang di Sarawak,” katanya ketika menjawab pertanyaan dari Larry Sng Wei Shien (PH-Julau) .”

 

Sumber: Bernama