Bagaimana Merangka Cadangan Perniagaan yang Baik?

Sama seperti menyiapkan karangan saintifik, menyediakan cadangan perniagaan juga perlu dilakukan dengan teliti. Perlu berbuat demikian supaya maksud dan matlamat yang anda ingin capai dapat disampaikan dengan baik melalui usulan perniagaan yang anda kumpulkan.

Cadangan perniagaan berfungsi sebagai medium yang menerangkan profil perniagaan. Jangan berhenti di situ sahaja. Cadangan itu juga berfungsi sebagai permintaan dari pihak-pihak tertentu untuk memberikan bantuan atau keperluan kepada pembuat proposal. Adapun salah satu keperluan atau bantuan yang diminta biasanya dalam bentuk modal yang kemudiannya akan digunakan oleh pembuat proposal perniagaan dalam menjalankan usahanya.

Cadangan perniagaan yang baik pastinya bukan hanya dibuat secara rawak. Menyediakan beberapa cara yang berasingan supaya cadangan perniagaan anda dapat berfungsi dengan baik. Di bawah ini, kami akan memberitahu anda beberapa cara. Kaedah yang dipersoalkan boleh dilihat seperti berikut!

 

1. Tulislah Proposal Usaha Secara Singkat dan Jelas

proposal usaha yang baik yang singkat dan jelas

Banyak yang beranggapan bahwa sebuah proposal usaha harus ditulis sepanjang mungkin. Padahal, proposal usaha yang ditulis terlalu panjang justru akan sulit dimengerti oleh orang lain. Oleh karenanya, kamu sebaiknya menulis proposal usaha secara singkat dan juga jelas agar mudah dimengeri.

Untuk menulis proposal secara singkat dan jelas, kamu harus tentukan lebih dulu poin-poin apa saja yang hendak kamu sampaikan. Setelah itu, barulah kamu sampaikan poin-poin tersebut satu per satu dengan gaya bahasa yang singkat, jelas, dan sederhana. Dengan begitu, proposal usaha yang kamu tulis pasti akan jauh lebih singkat dan jelas, serta dapat ditelah dengan mudah oleh orang lain.

Sebelum membuat tulisan untuk proposal, kamu juga harus tahu siapakah target pembaca. Dengan mengetahui hal tersebut, kamu pun akan memudahkan dalam menentukan jenis gaya bahasa yang akan kamu pakai dalam proses penulisan proposal perniagaan anda.

2. Gunakan Gambar atau Infografik dalam Proposal Perniagaan yang Kamu Buat

proposal usaha yang baik menggunakan gambar atau infografik

Menambahkan elemen visual dalam proposal adalah cara lain agar proposal usahamu tambah menarik. Dengan adanya elemen visual yang boleh anda tambahkan sepert gambar atau infografikagar lebih terlihat menarik. Adanya elemen visual juga akan membantumu lebih mudah dalam menyampaikan isi proposal.

Gambar atau infograpfikyang anda gunakan mestilah mengikut kandungan dalam cadangan anda. Di samping itu, cuba simpan jumlah gambar atau maklumat grafik yang anda gunakan. Yang penting ialah kandungan cadangan anda dapat dibantu oleh gambar atau infografis; dan tidak membuat cadangan perniagaan yang anda buat begitu penuh gambar atau maklumat grafik yang tidak berkenaan dan lebih menyemakkan dari menyenangkan.

3. Hindari Kata-Kata yang Berlebihan

hindari kata-kata yang berlebihan dalam menyusun proposal usaha

Dalam proses menulis cadangan, pastikan anda tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Kata-kata yang berlebihan akan membuat sukar bagi orang lain untuk memahami cadangan anda. Bukan itu sahaja, cadangan anda juga akan hilang kredibiliti, dan cadangan anda akan diragui oleh mereka.

Sebaliknya, anda mesti menggunakan perkataan yang cukup mengikut keperluan anda. Anda juga perlu menggunakan gaya yang mudah dan boleh difahami oleh semua orang. Dengan cara itu, cadangan anda akan lebih senang dipercayai dan juga memudahkan orang lain membaca serta memahami.

3. Menghindari Salin Tampal (Copy Paste) dan Salah Klik

menghindari salah ketik dalam penulisan proposal usaha

Menggunakan cadangan perniagaan orang lain sebagai rujukan adalah perkara biasa. Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna anda boleh menyalin kandungan dan menggunakan cadangan orang lain secara bulat-bulat. Menyalin kandungan cadangan orang lain akan membuat cadangan perniagaan anda dilabelkan plagiarisme dan pastinya akan diabaikan oleh orang lain. Oleh itu, tampalan penyalinan harus dielakkan dalam apa jua keadaan, terutamanya dalam menulis cadangan perniagaan.

Sebaliknya, anda harus membuat proposal perniagaan anda jauh lebih berbeza daripada cadangan perniagaan yang anda rujuk. Caranya adalah untuk membuat cadangan perniagaan yang mempunyai gaya penulisan dan kandungan yang jauh berbeza dari cadangan yang menjadi rujukan anda.

Mengelakkan typo adalah satu lagi perkara yang harus dielakkan. Kesalahan typo dalam cadangan itu akan membuat cadangan perniagaan yang anda buat seolah-olah rapi dan profesional. Untuk ini dielakkan, anda mesti menyemak cadangan anda sebelum mencetak atau dibentangkan. Sekiranya anda menaip kesilapan, anda membetulkannya dengan segera supaya cadangan anda lebihbtepat. Jika anda tidak dapat melakukannya sendiri, anda juga boleh meminta kawan anda untuk menjadi mata kedua.

 

4. Buatlah Kerangka Proposal Terlebih Dahulu

buat kerangka proposal usaha

Membuat garis panduan cadangan sangat penting dalam membantu anda membuat cadangan perniagaan. Rangka kerja cadangan akan memudahkan anda menyusun dan mengembangkan cadangan perniagaan yang akan anda buat.

Rangka kerja cadangan itu sendiri terdiri daripada beberapa struktur. Beberapa struktur yang dimaksudkan ialah: pembukaan, latar belakang; kekuatan dan kelemahan; dan peluang dan ancaman yang mungkin anda hadapi kemudian. Dari struktur ini, anda boleh menulis dengan beberapa perbincangan yang berkaitan dengan tujuan cadangan anda.

Bagi beberapa perkara yang boleh anda bincangkan termasuk: latar belakang cadangan yang anda buat; perniagaan atau produk yang anda ingin buat; lokasi yang akan anda gunakan dalam menjalankan perniagaan atau membuat produk perniagaan anda; bahagian pemasaran; peta persaingan; dan beberapa perkara lain.

 

5. Tulislah Proposal Usaha dengan Menggunakan Gaya Bahasa yang Persuasif dan Buatlah Orang Lain Tahu Maksudmu

menulis proposal usaha yang persuasif

Walaupun ia mengandungi banyak perbincangan dan maklumat mengenai perniagaan anda, anda harus menggunakan bahasa persuasif untuk perniagaan anda sebanyak mungkin. Bahasa persuasif akan membolehkan anda meyakinkan orang yang membaca cadangan anda. Dengan cara itu, mereka akan berminat membaca cadangan anda, dan bahkan akan memberikan sejumlah bantuan atau permintaan yang anda serahkan dalam proposal perniagaan anda.

Membiarkan orang lain mengetahui tujuan di sebalik cadangan perniagaan anda juga harus dilakukan. Setiap cadangan mesti mempunyai tujuan utama untuk disampaikan. Ini juga pasti berlaku dalam cadangan perniagaan yang anda buat, pastikan orang lain tahu apa tujuan utama cadangan yang ditulis. Dengan cara itu, mereka tahu apa yang anda maksudkan. Malah, mereka mungkin akan memberi apa yang andamemerulkan untuk cadangan perniagaan anda.

 

Ini adalah beberapa cara yang boleh anda gunakan dalam menyediakan cadangan perniagaan yang baik. Dengan berlatih kaedah ini, anda dijangka dapat membuat cadangan yang baik dan kemudian akan memberikan faedah untuk anda dan perniagaan yang anda ingin bina.

Sumber : glints.com