Stereotaip Sosial

​Setiap individu cenderung hidup mengikut tingkah laku dan peranan yang telah diperkenalkan oleh budaya dan masyarakat mereka. Media juga memainkan peranan penting. Sering kali, imej wanita dan lelaki cenderung kepada stereotaip.

Stereotip adalah satu set idea dan kepercayaan yang telah ditetapkan mengenai ciri-ciri tema atau kumpulan tertentu. Stereotaip boleh membawa kita untuk menghukum orang lain dan mengekalkan sikap yang menunjukkan rawatan yang tidak sama rata tidak wajar, dan kerana itu kita kadang-kadang bertindak seolah-olah kita tahu seseorang yang kita tidak tahu berdasarkan ciri-ciri yang mereka tidak ditunjukkan. Di mana mereka datang, kerana mereka dihasilkan dan cara memerangi mereka adalah aspek yang perlu dibincangkan.

Stereotaip Gender

Sebagai contoh:

“Budak lelaki tidak boleh memakai pakaian merah jambu, warna perempuan”

“Budak perempuan tidak boleh bermain bola sepak, ia adalah sukan bagi lelaki”

Jika budak lelaki menangis di khalayak ramai, maka dia adalah lembik”

“Budak perempuan lemah dan budak lelaki harus berani”.

…… dan begitulah seterusnya.

Apakah lagi contoh stereotaip lain yang boleh anda fikirkan?

  • Siapa yang menjaga anak-anak ketika mereka sakit?
  • Siapa yang melakukan kerja pembaikan di rumah anda?
  • Sekiranya budak lelaki menangis di sekolah, adakah dia dilayan dengan cara yang sama seperti apabila budak perempuan menangis?
  • Adakah kanak-kanak lelaki dan perempuan melakukan tugasan kelas yang berbeza, Contoh, seperti  menyapu lantai, membersihkan papan hitam, membunyikan loceng?
  • Adakah pasukan sukan perempuan dan lelaki dianggap sama penting di sekolah anda?
  • Adakah kanak-kanak lelaki dan perempuan sama-sama digalakkan untuk melakukan tugasan yang menarik, terutamanya tugas yang memerlukan kepakaran teknikal cth. robotik?

Anda terjebak dengan perbezaan ini:

Adakah anda fikir terdapat perbezaan dalam cara kita melayan gender? (Ketaksamaan)

Adakah anda fikir kita melebihkan satu gender berbanding yang satu lagi? (Diskriminasi)

Peranan gender menjadi semakin sengit ketika alam remaja. Remaja lelaki cenderung untuk menonjolkan sifat agresif, sementara remaja perempuan menjadi pengikut yang pasif. Bagaimana pendapat anda tentang kesan peranan gender terhadap tingkah laku seksual?

  • Remaja perempuan terdedah kepada gangguan seksual di rumah, sekolah dan tempat awam
  • Terdapat ketidakseimbangan kuasa dalam hubungan apabila lelaki berkehendak, perempuan perlu menurut
  • Perempuan dianggap sangat sensitif, pengikut yang lembut terhadap permintaan lelaki

Adakah peranan gender mempengaruhi perilaku seseorang termasuk tingkah laku seksual?

‘Seorang lelaki adalah ‘lelaki’ jika dia melakukan hubungan seks’
‘Seorang wanita hilang harga diri jika dia melakukan hubungan seks sebelum berkahwin’

Lelaki dan perempuan perlu berkelakuan sedemikian rupa sehingga mereka diterima dan diakui oleh masyarakat. Ini termasuk juga tingkah laku seksual dan bagaimana perasaan mereka terhadap tubuh mereka sendiri.

Dalam sesetengah komuniti, lelaki lazimnya secara semulajadi dominan berbanding wanita. Oleh itu, lelaki akan mengawal sesebuah hubungan. Perempuan perlu menurut keinginan seksual lelaki kerana mereka percaya bahawa tubuh perempuan adalah milik lelaki. Ini boleh membawa kepada kelakuan seksual yang tidak diingini dan rogol kerana wanita terpaksa menjadi subjek nafsu seksual lelaki.

Kedua-dua lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memainkan peranan dalam hubungan seksual.

Remaja perempuan dan lelaki, jika diberikan peluang yang sama, mereka sama-sama berkemampuan. Tiada ciri personaliti yang eksklusif bagi perempuan atau lelaki.

Oleh hal yang demikian, elakkan diri daripada bersikap stereotaip terhadap semua aspek sama ada gender, keturunan, budaya atau pangkat. Hal ini supaya kita dapat hidup aman makmur dan harmoni antara satu sama lain.