Pendidikan Pertanian di Malaysia: Jalan Ke Hadapan

Oleh: Assoc Prof Dr Shri Dewi Applanaidu untuk Bernama

Sektor pertanian adalah antara penyumbang utama ekonomi Malaysia, dari segi bekalan makanan, pendapatan eksport dan penjanaan pekerjaan. Namun, pertumbuhan sektor ini tidak secepat sektor lain. Jumlah pekerjaan pertanian dari jumlah pekerjaan telah menurun. Penurunan pekerjaan pertanian ini harus didukung oleh peningkatan produktivitas dalam pertanian, dan generasi muda mungkin memegang kunci peningkatan produktiviti dan daya saing global.

Sektor pertanian di Malaysia dikendalikan terutamanya oleh generasi tua, kerana minat yang sangat tipis ditunjukkan oleh generasi muda dalam sektor ini. Kerajaan Malaysia telah melabur dalam sektor ini melalui pelbagai inisiatif menarik, terutama program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) untuk mendorong penyertaan generasi muda dalam sektor pertanian; namun, angka semasa tidak menunjukkan banyak peningkatan dari segi penyertaan mereka.

Statistik menunjukkan bahawa peratusan belia yang lebih besar dalam pendidikan tinggi di Malaysia, yang mengikuti kursus pertanian, adalah wanita. Walaupun begitu, banyak yang tidak menganggap kerjaya di sektor pertanian atau perikanan. Kurang dari seperempat pelajar yang belajar pertanian akhirnya bekerja di sektor pertanian atau perikanan. Kedua-dua sektor ini nampaknya merupakan sektor yang paling tidak disukai di kalangan pelajar. Ini jelas menunjukkan ketidakcocokan pasaran pendidikan-buruh!

Persoalan yang perlu ditanyakan ialah mengapa generasi muda tidak berminat dengan sektor pertanian. Adakah kerana mereka menganggap bekerja di sektor ini sebagai kotor, merendahkan, berbahaya dan sukar (4D)? Adakah mereka menganggap gaji di sektor ini rendah tanpa prospek masa depan yang baik? Persepsi ini mungkin merupakan salah satu sebab untuk mengelakkan belia mengambil bahagian dalam sektor pertanian. Di samping kekurangan minat, pengetahuan mengenai trend dan amalan pertanian semasa masih kurang di kalangan generasi muda. Pertanian sara hidup tradisional tidak menarik bagi mereka dan oleh itu penting untuk mengubah amalan pertanian dengan cara yang mencabar intelektual dan bermanfaat dari segi ekonomi.

Oleh itu, sangat penting untuk mengembangkan sistem, kebijakan, dan program yang akan mendorong penglibatan generasi muda dalam sektor pertanian dan profesi terkait, termasuk dalam penyelidikan dan inovasi untuk memperluas kumpulan anak muda yang bakal mempertimbangkan kerjaya di sektor pertanian pada masa akan datang, para pelajar harus diajar fakta-fakta asas mengenai pentingnya pertanian dan pengeluaran makanan, dari peringkat pendidikan rendah dan menengah.

Pendidikan pertanian penjenamaan semula

Pendidikan pertanian harus dijenamakan semula dengan cara yang dapat menarik perhatian dan minat pelajar dari peringkat awal pendidikan, dan bukannya mendedahkan mereka ke kursus atau bahkan ijazah dalam bidang pertanian hanya di peringkat pengajian tinggi. Sekarang, subjek pertanian hanya merupakan mata pelajaran elektif untuk SPM dan ini mesti diubah secara radikal untuk memupuk minat dalam bidang pertanian sejak tahun-tahun formatif di sekolah rendah.

Dicadangkan agar pendidikan pertanian diperkenalkan kembali dari peringkat sekolah rendah secara sistematik sehingga dapat memberikan landasan asas, yang akhirnya dapat menjadi wadah bagi para pelajar di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi untuk memilih mata pelajaran atau program berasaskan pertanian .

Modul praktikal berdasarkan konsep dan prinsip saintifik dalam bidang sains, seperti biologi, kimia, fizik, sains bumi dan sains persekitaran, dapat dimasukkan dalam kursus pendidikan pertanian. Kursus-kursus ini juga boleh merangkumi keprihatinan alam sekitar, kelestarian, pengoptimuman sumber, aspek teknikal dan keusahawanan. Kurikulum yang dijenamakan semula mesti mempertimbangkan semula kecekapan dalam perniagaan dan ekonomi, termasuk kecekapan ICT, untuk mengatasi masalah persaingan global. Di samping itu, usaha mesti dilakukan untuk menghubungkan teori dengan amalan, supaya pelajar dapat memperoleh pemahaman mengenai amalan pertanian dan masalah di dunia nyata.

Kelulusan juga harus mempunyai kombinasi kemahiran teknikal dan sifat peribadi yang tepat, termasuk keyakinan terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dan menangani cabaran, serta kemampuan mereka untuk bekerja sebagai satu pasukan. Pendidikan pertanian yang sistematik seperti ini akan meletakkan asas bagi generasi muda untuk menjadi agropreneur dan modal insan yang kompeten dalam sektor pertanian.

Ejen perubahan

Penglibatan generasi muda dalam sektor pertanian adalah penting kerana mereka boleh menjadi agen perubahan yang sangat diperlukan dan bukan sekadar penerima bantuan dan sokongan. Majikan hari ini memerlukan graduan untuk menjadi kompeten, bukan hanya dalam pengeluaran utama pertanian, tetapi juga dalam aspek pengeluaran sekunder, iaitu pengedaran, pemprosesan, promosi dan kepuasan pengguna.

Oleh kerana sektor pertanian diharapkan dapat berubah dengan cepat, terutama dengan munculnya Revolusi Perindustrian Keempat (IR 4.0), generasi muda harus menjadi pemain utama. Penyertaan generasi muda dalam sektor pertanian sangat penting untuk memastikan modal insan yang berkekalan dan berpengetahuan tinggi dalam sektor ini untuk mencapai Wawasan Kemakmuran Bersama pada tahun 2030.

Sumber: bernama.com