Berfikir Tuntutan Kecemerlangan

    

PERBEZAAN ketara antara manusia berbanding dengan haiwan ialah manusia mempunyai akal. Akal berada dalam dua bentuk, yakni secara fizikal yang dinamai otak dan secara rohani disebut minda atau fikiran. Akal dalam bentuk otak tidak ada bezanya daripada yang dimiliki oleh haiwan yang berperanan untuk mengkoordinasi fungsi organ badan dan tindak balas spontan berdasarkan kebiasaan.

Fungsi terpenting akal adalah dalam bentuk fikiran yang membolehkan manusia berfikir setiap perkara yang dilakukan, dilihat, dan didengar agar mencapai matlamat mendapat kebaikan dan mengelakkan perkara buruk. Pemikiran merupakan aktiviti psikologi dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.

Berfikir ialah setiap perkembangan dalam idea, pengetahuan, pengalaman, dan harapan yang tercetusnya dalam fikiran. Kebolehan berfikir terbaik ialah dapat menyelesaikan masalah, menemukan kaedah, mendapat petunjuk, memperoleh kebenaran, atau melahirkan perkara baharu.

Berfikir memerlukan gerakan minda untuk mencetuskan sesuatu dalam fikiran. Oleh itu, proses ini disebut daya berfikir, yakni kekuatan diperlukan untuk menghasilkan keputusan hasil berfikir itu. Berfikir berlainan daripada ingatan, walaupun kedua-duanya berpunca daripada otak. Ingatan lahir daripada apa-apa yang disimpan di otak. Berfikir pula bertujuan mencetuskan perkara baharu.

Berfikir memerlukan kemahiran. Kemahiran berfikir ialah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang memperoleh kemahiran berfikir dalam menyusun maklumat, konsep, atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya.

Berfikiran positif Mampu Tingkatkan Produktiviti

“When you think positive, good things happen.” – Matt Kemp

Apakah langkah yang kamu lakukan untuk mendapatkan peribadi yang selalu berpikir positif? Sikap dan kebiasaan positif yang kamu ciptakan dengan atau tanpa disedari akan memberikan tenaga untuk mengerjakan semua kegiatan secara fokus. Beberapa penelitian ilmiah sudah membuktikan bahwa berfikiran positif dapat memberikan impak baik pada seseorang. Seperti lebih mempercayai diri, memperbaiki suasana hati, hingga mengurangi risiko hipertensi, depresi, stres dan sebagainya. Lihat caranya di bawah ini!

# Mengingati Perkara yang Membuatkan Kamu Bersyukur

Di pagi hari, sebelum melakukan segala macam aktiviti, cubalah untuk bangun dalam keadaan bersyukur. Tulislah dalam sebuah catatan kecil tentang tiga hal yang patut disyukuri seperti kesihatan diri sendiri dan keluarga, orangtua, pekerjaan dan banyak lagi. Dengan memikirkan apa saja yang harus kamu syukuri, maka akan mendorong kamu untuk selalu berpikiran positif.

Kegiatan menyenangkan, pengalaman atau kejadian yang tidak dapat dilupakan merupakan bentuk dari apa yang sudah kamu syukuri. Hal-hal positif yang pernah dilalui akan membuatmu bahagia. Faktor lain yang mampu meningkatkan kebahagiaanmu adalah dengan tersenyum. Sikap menerima dan menghargai apa yang sudah diperolehi boleh ditunjukkan dengan sebuah senyuman.

# Gunakan Kosakata atau Kalimat yang Lebih Positif

Adakah kamu percaya bahwa kekuatan dari sebuah kalimat yang terucap mampu memberikan dorongan untuk melakukan hal baik? Berpikir positif akan membantu Kamu untuk meraih tujuan yang diinginkan. Melalui kosakata yang sudah terbina secara positif setiap harinya, fizikal dan pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan. Kata-kata yang diucapkan bukan hanya cerminan dari apa yang kamu pikirkan, tetapi mampu memprogramkan otak untuk mewujudkannya.

Mulailah dengan memperbaiki kosakata yang kamu gunakan sehari-hari. Saat menghadapi sebuah tantangan baru seperti masalah pekerjaan, berhenti menggunakan frasa negatif. Kalimat “Saya tidak mampu,” “Ini tidak akan berhasil,” akan mempengaruhimu untuk mendapatkan hasil yang negatif. Hal lain yang boleh kamu lakukan ketika seseorang bertanya “Bagaimana Khabarmu?” usahakan untuk menjawab “Saya merasa sangat baik hari ini.” Berfikir positif terlebih dahulu agar dapat menciptakan kebahagiaan dan meningkatkan produktiviti.

# Bersama Orang-orang dan Lingkungan Positif

Semua orang pasti pernah mengalami hari yang sulit, bahkan kamu sendiri tidak mampu mengatasi fikiran negatif. Jika sering dihadapkan pada situasi tersebut, ingatlah bahwa beberapa rakan terdekat hingga rakan kerja bisa membantumu untuk berfikiran positif. Mereka akan memberikan perspektif berbeza, sehingga kamu bisa keluar dari fikiran negatif.

Temukan teman dan lingkungan positif dalam membangunkan diri untuk selalu berfikir positif. Berteman memang dengan siapa saja, tetapi kamu juga memiliki hak untuk memilih teman yang mampu memberikan cerita dan pandangan positif. Sikap dan cara mereka berfikir positif akan mempengaruhi fikiran untuk selalu melakukan kegiatan positif. Mungkin terlihat tidak mudah, tetapi jika sudah menemukan orang yang tepat kamu akan menjadi seorang peribadi yang lebih fokus dan menyelesaikan masalah pekerjaan dengan cepat.

# Membantu Orang Lain

Berfikir positif bukan hanya tentang apa yang kamu fikirkan, tetapi dapat berupa tindakan. Lakukan hal baik, karena kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kamu. Hal penting yang harus diperhatikan saat membantu orang lain adalah mencari tahu apa yang sebenarnya berharga bagi orang tersebut. Beberapa cara lain adalah dengan bertanya adakah kamu memerlukan pertolongan. Orang lain akan cenderung mengingat siapa yang membantu mereka saat dalam keadaan sulit dan memerlukan pertolongan.

Selain itu, luangkanlah waktumu untuk orang lain kerana usaha tersebut mereka akan sangat hargai. Membantu orang memang tidak selalu mudah, terutama saat harus memberikan apa yang kamu miliki untuk mereka. Selama kamu mampu, maka teruslah berbuat baik kerana hal ini bisa menciptakan hubungan dengan orang-orang baru.

# Mulailah Bersukan

Walaupun pekerjaanmu sedang padat, luangkan waktu setidaknya 20 minit untuk melatih fizikal. Ada banyak cara mudah untuk kita bersukan dalam bentuk yang sederhana, seperti berjalan kaki mengelilingi lingkungan sekitar rumah mahupun pejabat. Selain meningkatkan aliran darah, tubuh badan dan fikiran akan jauh lebih baik dan mudah untuk berfikir positif.

Semakin positif sikap kamu, semakin banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk tingkatkan produktivitimu.

(Sumber : Lokman Ismail,2016)